ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ

สอบ : กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สอบ : กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนด สอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม และ 7-10 ตุลาคม 2562 ของนักศึกษาภาคปกติ ขอให้นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ และตรวจสอบตารางสอบให้เรียบร้อย คลิกเพื่อตรวจสอบตารางสอบ 

โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มี ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562
จากกำหนดการเดิม
วันที่ 30 กันยายน เเละวันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2562
เปลี่ยนแปลงเป็น
วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 และวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562

เปลี่ยนแปลง กำหนดสอบันที่

แชร์ข่าวนี้