ข่าวประชาสัมพันธ์

ขึ้นทะเบียน บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ขึ้นทะเบียน สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ขึ้นทะเบียน สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ให้ส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวของนักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตร ออกไปปฏิบัติงานที่ห้องพยาบาลประจำห้องตรวจสอบผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า มีนักศึกษาบางรายยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้มีปัญหาในการไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องจากน้องชะรำเงินค่ารักษาพยาบาลเอง กรณีไม่ฉุกเฉิน เร่งด่วน ทำให้เป็นภาระแก่นักศึกษา

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

สิทธิหลักประกันสุขภาพ

เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย ส่งเสริม ให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต……

สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ?… รู้แล้วบอกต่อ แชร์ต่อไป

“รู้สิทธิ รู้หน้าที่ จะทำให้ใช้สิทธิได้อย่างเข้าใจ”
มีคำถามหรือข้อสงสัย โทร “สายด่วน สปสช. 1330” ตลอด 24 ชม.

 

 

 

แชร์ข่าวนี้