ข่าวประชาสัมพันธ์

25 เมษายน กำหนดเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 18 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงเพื่อพัฒนาคณะของเรานะคะ

แชร์ข่าวนี้