ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้นำนักศึกษา ร่วม แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้งาน Open House และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ ประจำปี 2562

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

โดยในงานมีการจัดบูสกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ซุ้มเล่นเกมส์ ซุ้มอาหาร และเครื่องดื่ม และบูสจากกรมจัดงานงาน มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งบูสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการ ได้นำทีมมาจัดแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมัธยมชั้นปี 4-6 ได้ทราบคณะ สาขาวิชา ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มากขึ้นอีกด้วย

ภาพกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

 

แชร์ข่าวนี้