ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้นำนักศึกษา ร่วม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   ตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา​ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ในวันที่ 9 กันยายน 2562 วัตถุประสงค์ในการเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ได้รู้จักกับทั้ง 7 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวเลือกในการพิจารณาเข้าศึกษา ต่อไป

ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ออกแนวแนว ณ โรงเรียนลำปลายมาศ คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษาต่อแนะแนวการศึกษาต่อ

ภาพกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

แชร์ข่าวนี้