ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<<<<<<

แชร์ข่าวนี้