Downloads


Download3
Stock
File Size821.54 KB
Create Date3 มิถุนายน, 2018
Download

ในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน มีการปลูกในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทำรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ทำให้มีการใช้สารเคมีน้อยลง ผักที่ได้จึงเป็นผักอนามัยมีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยมาก ทั้งสดและสะอาด