ข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำ ตู้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำ ตู้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

ตู้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการระวังทุกพื้นที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ในคณะ ได้คิดออกแบบและสร้างตู้พ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ติดตั้ง ณ  บริเวณทางเข้าอาคาร 15 ก่อนที่จะเข้ามายังภายในสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสที่ติดมาตามเสื้อผ้าและร่างกาย ตามนโยบายรัฐบาล ในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

การออกแบบและสร้างตู้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

ตู้นี้สร้างด้วยวัสดุน้ำหนักเบาโครงสร้างเป็นท่อพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว กว้าง 2x2x2 เมตร (กว้างxยาวxสูง) คลุมด้วยพลาสติกใสอย่างหนา ติดตั้งเครื่องพ่นละอองฝอยไว้ด้านใน มีหัวพ่นละอองขนาด 0.3 มิลลิเมตร จำนวน 6 หัว ใช้ปั้มอัดแรงดันสูง 11 บาร์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้เดินเข้ามาในบริเวณตู้ ระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR จะสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สั่งให้ปั้มทำงานเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อครบเวลา ก็จะหน่วงเวลารอให้คนต่อไปเข้ามาในห้องต่อได้

โดยมีไฟสถานะสีแดงแสดงการทำงานของเครื่องขณะที่พ่นละอองฝอย น้ำยาที่ใช้พ่นฆ่าเชื้อเป็นน้ำยา “BenZion” สารฆ่าเชื้อไวรัสประสิทธิภาพสูง ในการเข้าไปทำลาย DNA ภายในของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ผลิตจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยและไม่มีสารตกค้าง ผสมน้ำยา 1 ลิตร กับน้ำ 26 ลิตร

นอกจากนี้การทำงานของตู้ที่เป็นแบบอัตโนมัติจะทำให้ประหยัดน้ำยาในการพ่นละอองฝอย จึงทำงานเฉพาะมีผู้เดินเข้ามาในตู้เท่านั้น ทำให้ตู้พ่นละอองฝอยนี้สามารถช่วยป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับยุคสมัยที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในชีวิตประจำวัน

สาธิตการใช้งานตู้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

ขั้นตอนการติดตั้ง

วีดีโอสาธิตการใช้งาน

 

แชร์ข่าวนี้