ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2560

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้ที่มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมกับหัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในคณะ ร่วมมอบทุนการศึกษา พร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 61 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 93,500 บาท แบ่งแยกตามความสามารถของตัวนักศึกษา  โดยผ่านการคัดเลือกจาก อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสงค์ให้ทุน

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผู้มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผู้มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้