ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ รับธรรมะ ยามเช้า

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ รับธรรมะ ยามเช้า ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.20 น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้าทุกวันพุธ

 

แชร์ข่าวนี้