ข่าวประชาสัมพันธ์

วันราชภัฏ

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันราชภัฏ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นศักดิ์และศรีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมประกอบไปด้วย

เวลา 07.00 น.พิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา 08.30 น. พิธีวันราชภัฏ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา 09.10 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เวลา 09.40 พิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ โดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับรางวัลรับรางวัล “ผู้สร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

 

แชร์ข่าวนี้