ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์ แข่งขัน iot เพื่อรับข้อมูล และการประสานงาน… คะ