ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดี  ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยคณะกรรมการติดตามผลงาน ฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยพิจารณาจากการประชุม Focus Group ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเอกสารของหน่วยงาน การตอบข้อซักถามของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์

ภาพกิจกรรม การ Focus Group

ภาพกิจกรรม รับการตรวจสอบ การประเมินคณบดี

แชร์ข่าวนี้