ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์

ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระเนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 ในงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

แชร์ข่าวนี้