ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรึกษา

8 สิงหาคม 2561 กำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม คือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อพบปะ พูดคุย ก่อนทำการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป

8 สิงหาคม 2561 กำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

แชร์ข่าวนี้