ข่าวประชาสัมพันธ์

30 กรกฎาคม กำหนดจัดกิจกรรรม “รับน้องใหม่”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

แชร์ข่าวนี้