ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

26-30 พฤศจิกายน กำหนดสอบปลายภาคเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อประมวลความรู้ของนักศึกษาที่เรียนมาทั้งเทอม ประเมินผล และวัดผล ขอให้นักศึกษาเตรียมอ่านหนังสือ และทบทวนความรู้ ก่อนสอบด้วยคะ 26-30 พฤศจิกายน กำหนดสอบปลายภาคเรียน

แชร์ข่าวนี้