ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารและระบบดิน

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารและระบบดิน

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารและระบบดิน

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.บุรีรัมย์

โดยรับเกียติจาก ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และบริษัทอาชีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท Kumwel ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>>> โครงการอบรมระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

แชร์ข่าวนี้