ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวนกว่า 150 คน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ภายใต้หัวข้อ

  1. การเขียนประวัติส่วนตัว Resume เพื่อการสมัครงาน โดยคุณสัญญพงศ์ พิฑูรพงศ์ภัค ตัวแทนบริษัทจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน เคล็ดลับการสมัครงาน การเขียนประวัติย่อที่ดีที่สุด ที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน
  2. การแนะแนวการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนสอนภาษา AIU ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า “โครงการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น” สร้างโอกาสในการใช้ชีวิตในต่างแดน สร้างโอกาสเก็บเกี่ยวรายได้จากการฝึกงาน พัฒนาภาษาญี่ปุ่น และมีกองทุนให้กู้ยืม

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน มีความมั่นใจในการออกสู่โลกกว้าง พบกับประสบการณ์จริงในการทำงานต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แชร์ข่าวนี้