ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันฟุตซอลประเพณีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการแข่งขันฟุตซอลประเพณีต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับนักศึกษา ให้ห่างไกลจากยาเสพติด   รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีทีมจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 14 ทีม  ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ ทีมIMT 2K BETTERY รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมร่มขม/วฟ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ EET 3/2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม ELECTRONIC 1 และยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ร่วมแข่งขันในคู่สุดท้ายเพื่อเป็นการกระชับมิตรระหว่าง ระหว่างทีมเทคโนบันเทิงกับ ทีมALL STAR BRU  ในครั้งนี้อีกด้วย

แชร์ข่าวนี้