ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมและติดตามการทำผลงานทางวิชาการ

โครงการอบรมและติดตามการทำผลงานทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมและติดตามการทำผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 7-8 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้

แชร์ข่าวนี้