ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อการใช้งาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อการใช้งาน

            เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อการใช้งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณกมล ไชศรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานในด้านการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เพื่อนำไปใช้ในการสร้างประดิษฐ์ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม การอบรมจะเน้นการ Workshop ให้สัมผัสการเขียนโปรแกรม และ การแก้ปัญหาการใช้งาน Arduino เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อเองต่อไป

แชร์ข่าวนี้