ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจันในมนุษย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจันในมนุษย์ ประจำปี 2560

รายละเอียดโครงการ DOWNLOAD<<<<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website:: http://eckku.kku.ac.th/

แชร์ข่าวนี้