ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น

โครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิจัยโครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนบ้านจังหัน ต.พรสราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในการให้ความรู้

แชร์ข่าวนี้