ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”” (ลูกไก่) รุ่น ที่ 5

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”” (ลูกไก่) รุ่น ที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”” (ลูกไก่) รุ่น ที่ 5 ในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถส่งแบบตอบได้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<<<

 

แชร์ข่าวนี้