ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2559  ประจำปีการศึกษา 2559 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษา การชำระหนี้เงินกู้ยืม กยศ. กรอ. การเตรียมตัวก่อนเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการสมัครงาน และสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน

แชร์ข่าวนี้