ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา  08.30-15.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนออกไปสู่โลกภายนอก ในการสมัครงาน ตลาดแรงงานต่างๆ การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน การประชาสัมพันธ์การสมัครงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

แชร์ข่าวนี้