ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการแก่ชุม ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์หนองขวาง

โครงการบริการวิชาการแก่ชุม ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์หนองขวาง
การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้