ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 8,989 รูป

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำวน 8989 รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดละ 129 คน ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระยะเวลาในการปฏิบัติการศาสนกิจระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏประสงค์จะรับสมัครบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>> โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ 8989 <<<<<<

และส่งรายชื่อได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 

แชร์ข่าวนี้