ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิชาและนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อชื่นชมยินดี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เนื่องในวันราชภัฏ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

แชร์ข่าวนี้