ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ณ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้เข้ามารับชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้