ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  แก่นักเรียนชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6  จำนวนกว่า 200 คน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และจัดนิทรรศการแนะนำสาขาวิชา อาทิเช่น สาธิตการขึ้นรูปหล่อต่างๆ การนำเสนอผลงานของรุ่นพี่ เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้เข้ามารับชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป พร้อมทั้งมีการเข้าไปเปิดรับสมัครจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรงอีกด้วย

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แชร์ข่าวนี้