ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561  โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศและโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้ามารับชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้