ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนประโคนพิทยาคม ในงาน Open House ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน Open House ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้ามารับชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้