ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำสาขา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

บรรยากาศนำเสนอแต่ละสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560

แชร์ข่าวนี้