ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ร้านอาหาร Rinma@U23 ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบรางวัล จำนวน 5 รางวัล และให้เกียรติจับและมอบรางวัลอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์วินัย มณีวรรณ, อาจารย์เทียนชัย ให้ศิริกุล, รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา อาจารย์ผู้เกษียณ ได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ และมอบรางวัล บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ที่มีทั้งครอบครัวของชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อยู่กันแบบพี่ แบบน้อง รักใครสามัคคี

แชร์ข่าวนี้