ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ร้านอาหาร Rinma@U23 ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบรางวัล จำนวน 3 รางวัล และให้เกียรติจับและมอบรางวัลอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น , ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารย์วินัย มณีวรรณ อาจารย์สำราญ มณีวรรณ และรศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา อาจารย์ผู้เกษียณ ได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ และมอบรางวัล บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ที่มีทั้งครอบครัวของชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อยู่กันแบบพี่ แบบน้อง รักใครสามัคคี

แชร์ข่าวนี้