ข่าวประชาสัมพันธ์

เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …..เรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา บำเพ็ญบุญเนื่องวันวิสาขบูชา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …

 

แชร์ข่าวนี้