ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา

ขอเชิญ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา
ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานไทร

แชร์ข่าวนี้