ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ซึ่งมีการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนผ่านระบบที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<<<<<

แชร์ข่าวนี้