ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ในคณะฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน กว่า 400 คน ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในกิจกรรมมีการ แนะนำคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานนักศึกษาพบนักศึกษาใหม่ และแนะแนวให้กับนักศึกษาใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทั้งแนะนำเว็บไซต์ ช่องทาง สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายและรู้จักกับเพื่อนเพื่อนคณะมากขึ้น และวิธีใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขต่อไป

แชร์ข่าวนี้