ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๑๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ จัดขึ้นวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 และมีถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์วันส่งพ่อ น้ำตาคลอด้วยอาลัยใจหมองเศร้า

“ดารารัตน์” งามด้วยรักจากใจเรา ราชภัฏน้อมเกล้าฯ ถวายบังคม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ในช่วงเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

แชร์ข่าวนี้