ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร

เทคโนอุตฯ ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดยในกิจกรรมโครงการตลาดนัดหลักสูตรนั้น ได้มีการแนะนำหลักสูตรจากหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมแนะแนวและจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาทุกสาขา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และผู้ที่สนใจได้เข้ารับชม

แชร์ข่าวนี้