ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนอุตฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เทคโนอุตฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 ที่ผ่านมา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน และหัวหน้าสาขาวิชา ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนึก สร้างความภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 เข้าร่วมพิธี

แชร์ข่าวนี้