ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านโซเซียลมีเดีย”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้าอบรมเชิงปฏิบัิตการ เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านโซเซียลมีเดีย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://home.kku.ac.th/prenmedia/prlogin24.html

 

แชร์ข่าวนี้