ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ NETWORK & SECURITY INNOVATION     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับบริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network & Security Innovation ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และคุณพีรพล ธนรัตนนนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์  โพรไวเดอร์ จำกัด บรรยายพิเศษ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย  รู้จักกับระบบ Network เทรนด์ภาพรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจ  จุดสำคัญที่เริ่มมีการใช้งานในระบบเครือข่ายขององค์กร แนะแนวทางของแต่ละองค์กรในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับระบบเครือข่ายองค์กร มีความจำเป็นอย่างไร โดย คุณวชิรศักดิ์  พิศิษฎ์สังขกุล จาก บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นวัตกรรมที่มากกว่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย Ruijie Network บรรยายโดย คุณสุรเชษฐ์ บุญนอก จาก Ruijie Networks (Thailand) บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุก และได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคดิจิตอล ๔.๐ ลดบทบาทของมนุษย์ เพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยี  ปรับตัวกับยุคสมัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วให้มีความรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  และความคุ้มค่าต่อไป

แชร์ข่าวนี้