ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ “ศักยภาพการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการจัดทำผลงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระยะที่ 2 จากที่เคยอบรมไปแล้วในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และจะมีการติดตาม ให้คำแนะนำเพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

แชร์ข่าวนี้