ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

อบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย อาจารย์ ภูริชญ์ งามคง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้ดำเนินการจัดโครงการ อบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 90 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิทักษ์  ดวงดี  วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  และ อาจารย์เจริญ  ร่มเพชร  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท TIC GROUP จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาวิชาชีพที่เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตประชาคมอาเซียน  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพการแข่งขันทางด้านก่อนสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

แชร์ข่าวนี้