ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้