ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่น 7 ในระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุคสังกาศ ชั้น 3 อาคาร 24 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 7

แชร์ข่าวนี้